17 Dic 2021

Falene
10 episodi

Piattaforma Backstage

17 Lug 2022

Spirito del Teatro
GeA – Gioiosa et Amorosa

Teatro Mario Del Monaco

17 Lug - 07 Ago 2022

mAPPing Goldoni
A live tour experience

Teatro Goldoni

17 Lug 2022

Dentro Emilia
GeA – Gioiosa et Amorosa

Teatro Mario Del Monaco