02 - 07 Lug 2018

Cancaro alla roba

Teatro Verdi

02 Lug 2018

Cancaro alla roba

06 Lug - 21 Ott 2018

Arlecchino furioso

Teatro Goldoni

06 Lug 2018

Arlecchino furioso

09 - 14 Lug 2018

La madre

Teatro Verdi

09 Lug 2018

La madre

16 Lug 2018

GILBERTO GIL – REFAVELA 40

Teatro Goldoni

19 Lug 2018

Fatoumata Diawara

Teatro Goldoni

23 - 28 Lug 2018

Savana Padana

Teatro Verdi

23 Lug 2018

Savana Padana