01 Ago 2017

Romeo e Giulietta

01 Ago 2017

Romeo e Giulietta

01 Ago - 09 Set 2017

Romeo e Giulietta

Verona / Teatro Nuovo

03 Ago - 15 Ott 2017

Arlecchino furioso

Teatro Goldoni